هفت گاه

به گزارش سرویس سینمایی هفت گاه به نقل از ددلاین ، هیئت رئیسه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، نامزدی گرگ پی. راسل برای فیلم “۱۳ ساعت: سربازان مخفی بنغازی” در بخش اسکار بهترین صداگذاری را به خاطر نقض قوانین آکادمی درمورد تبلیغات، لغو کرد.