نمای ساختمان چگونه به تامین انرژی کمک می کند ؟

معماری در مراحل مختلف خصوصاً در طراحی ساختمان به‌ویژه در نما با به‌کارگیری ابزارهای لازم و توجه به شرایط بهره‌برداری بنا می‌تواند نیاز به استفاده از انرژی‌های تجدید ناپذیر را کاهش دهد و بر کیفیت زیست انسان بیفزاید .

معماری پایدار

سرویس معماری هفت گاه : افزایش جمعیت جهان و توجه به تأمین شرایط آسایش برای زندگی انسان و وابستگی به انرژی‌های تجدید ناپذیر از یک‌سو کاهش منابع سوخت‌های فسیلی را سبب می‌شود و از سوی دیگر آلودگی‌های جبران‌ناپذیر محیط‌زیست را به همراه دارد، آسیب‌هایی که با صرف هزینه‌های گزاف نیز جبران نخواهد شد. ضمن آنکه هزینه‌های تأمین منابع تولید انرژی‌های ساختمان در طول دوران استفاده و بهره‌برداری از آن را بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند معماری در مراحل مختلف خصوصاً در طراحی ساختمان به‌ویژه در نما با به‌کارگیری ابزارهای لازم و توجه به شرایط بهره‌برداری بنا می‌تواند نیاز به استفاده از انرژی‌های تجدید ناپذیر را کاهش دهد و برکیفیت زیست انسان بیفزاید. یکی از راهکارهای طراحی در نیل به این هدف نمای ساختمان است که توجه به این مقوله علاوه بر احداث بناهای زیبا و متناسب با معماری روز و فرهنگ و نیاز کاربران و ایجاد فضاهای مناسب باعث کاهش هزینه‌های ناشی از تأمین انرژی و نیز حفاظت از محیط‌زیست با کاستن مصرف سوخت‌های فسیلی و کمک به اهداف معماری پایدار