حضوران مدیران تئاتر ایران در جشنواره تئاتر ادینبورگ

مدیرکل هنرهای نمایشی و دبیر سی و چهارمین جشنواره تئاتر بین المللی تئاتر فجر راهی جشنواره تئاتر ادینبورگ شدند . به گزارش سرویس تئاتر هفت گاه ، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی و سعید اسدی...