آخرین اخبار : 

شهرسازی

مزرعه ای بر روی بام

"مزرعه ی ارزش" با کشت زمین به طور انبوه و متنوع به خود ارزش می بخشد. به گزارش سرویس معماری هفت گاه، در این پروژه مسائل حمل و نقل شهری،  معماری و زراعت شهری با یک رخداد فرهنگی بین المللی در ...

ملاقات با “دایی وانیا” در زندان ِ تئاتر شهر

به بهانه آغاز به کار سی و دومین جشنواره تئاتر فجر در تهران و راه اندازی زیرگذر عجیب چهارراه ولیعصر روز اول جشنواره سی و دوم تئاتر فجر در  تهرانه و تو که با توجه به عدم مدیریت درست این دوره ...