دسته: شهرسازی

« آسیب شناسی فرآیندهای طرح های شهری» در خانه هنرمندان

« آسیب شناسی فرآیندهای طرح های شهری» در خانه هنرمندان

جلسه گفتمان نقد معماری و شهرسازی با عنوان « آسیب شناسی فرآیندهای طرح های شهری» با دبیری «سعید سادات نیا» نوزدهم خردادماه در خانه هنرمندان ایران تشکیل می شود. به گزارش سرویس معماری هفت گاه، صدوسی و هشتمین گفتمان از سلسله...

مزرعه ای بر روی بام

مزرعه ای بر روی بام

“مزرعه ی ارزش” با کشت زمین به طور انبوه و متنوع به خود ارزش می بخشد. به گزارش سرویس معماری هفت گاه، در این پروژه مسائل حمل و نقل شهری،  معماری و زراعت شهری با یک رخداد فرهنگی بین المللی در...

ملاقات با “دایی وانیا” در زندان ِ تئاتر شهر

ملاقات با “دایی وانیا” در زندان ِ تئاتر شهر

به بهانه آغاز به کار سی و دومین جشنواره تئاتر فجر در تهران و راه اندازی زیرگذر عجیب چهارراه ولیعصر روز اول جشنواره سی و دوم تئاتر فجر در  تهرانه و تو که با توجه به عدم مدیریت درست این دوره...