دسته: پس از لطفی(1)

لطفی ِ دیگری باز خواهد آمد .

اشاره : نوشته زیر ” مصاحبه گونه ” ای است با استاد احمد اره سازان که در ویژه نامه اختصاصی هفت گاه ، به مناسبت اولین سالگرد درگذشت استاد محمدرضا لطفی با عنوان ” پس از لطفی… ” منتشر شده است...

۱۲ اردیبهشت، سالروز بزرگداشت استاد محمدرضا لطفی

اشاره : یادداشت زیر به قلم استاد علی اکبر شکارچی در ویژه نامه اختصاصی هفت گاه به مناسبت اولین سالگرد درگذشت استاد محمدرضا لطفی ، با عنوان ” پس از لطفی … ” منتشر شده است . برای دریافت ویژه نامه...