آخرین اخبار : 

آدرس نگارخانه لاله

هفتمین نمایشگاه آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران در نگارخانه لاله

هفتمین نمایشگاه آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران با چیدمانی تازه تا ۲۵ اسفند ادامه دارد.   به گزارش سرویس هنرهای تجسمی هفت گاه ، در” هفتمین نمایشگاه آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران” که با همکاری ۷۶ هنرمند شکل گرفته است، ...