برچسب: تاریخ برگزاری نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

معرفی آثار بخش مهمان جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

آثار بخش مهمان جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی معرفی شدند. به گزارش سرویس تئاتر هفت گاه به نقل از ستاد خبری جشنواره، ۱۱ نمایش برای اجرا در بخش مهمان نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی دعوت شده‌اند که از بین آنها ۵...

معرفی آثار بخش نقالی و دانشجویی جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

آثار راه یافته به دو بخش نقالی و دانشجویی جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی معرفی شدند. به گزارش  سرویس تئاتر هفت گاه به نقل از ستاد خبری نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی، بخش نقالی و روایت‌های ملی جشنواره با عنوان...