“نیکی کریمی”، رئیس هیات داوران جشنواره فیلم ادینبورگ

داوران جشنواره ی فیلم ادینبورگ معرفی شدند که نیکی کریمی نیز در این لیست حضور دارد. به گزارش سرویس سینمایی هفت گاه، این جشنواره که از ۲۸ خرداد آغاز می شود اسامی داوران خود را در بخش های مختلف اعلام کرد.