معرفی پردرآمدترین نویسندگان جهان در سال ۲۰۱۴

نام جیمز پترسون باز هم به روال سال‌های اخیر در رأس فهرست پردرآمدترین نویسندگان جهان که به تازگی منتشر شده، جای گرفته است. به گزارش سرویس ادبیات هفت گاه ، جیمز پترسون موفق شد تا با کنار رفتن ای.ال. جیمز بار...