آخرین اخبار : 

حفاظت و مرمت مجسمه

حفاظت و مرمت مجسمه های عاجی در کاخ سعدآباد به پایان رسید

پروژه مطالعه، حفاظت و مرمت ۲ مجسمه عاجی آسیایی موجود در مخزن کاخ موزه ملت، در آزمایشگاه و کارگاه حفاظت و مرمت سعدآباد به پایان رسید. به گزارش سرویس هنرهای تجسمی هفت گاه به نقل از ایرنا، این دو مجسمه به ارتفاع ...