اجرای گروه پایور به همراه وحید تاج در رشت

گروه پایور با همراهی وحید تاج برای اجرای برنامه به شمال کشور سفر خواهند کرد. به گزارش سرویس موسیقی هفت گاه ، وحید تاج به همراه گروه پایور برای اجرای برنامه به شهر رشت سفر کرده و در این کنسرت سعید...