برچسب: دکتر رضا داوری اردکانی

دکتر‌ رضا داوری اردکانی : داریوش شایگان به همه چیز و همه جا و حتی به فلسفه ، شاعرانه نگاه می‌کرد

 رئیس فرهنگستان علوم در پی درگذشت داریوش شایگان نویسنده ، پژوهشگر و مترجم، یادداشتی منتشر کرد . به گزارش سرویس ادبیات هفت گاه ، دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم در پی درگذشت داریوش شایگان نویسنده، پژوهشگر و مترجم، یادداشتی منتشر...

سعدی از نگاه  دکتر رضا داوری اردکانی

سعدی از نگاه دکتر رضا داوری اردکانی

از دیدگاه دکتر رضا داوری اردکانی ، از جمله نیازهایی که ما کمتر احساس می‌کنیم نیاز به شعر و از جمله شعر سعدی است. به گزارش سرویس ادبیات هفت گاه– ما نیازهایی داریم که کم و بیش خود به خود فراهم...