رامبد صدیف : آواز ایرانی یک بعدی شده است .

رامبد صدیف گفت: متاسفانه امروز آواز ما یک بعدی شده و این مشکل بزرگی است که در کار نسل جوان نیز دیده می شود. به گزارش سرویس موسیقی هفت گاه به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران ، رامبد صدیف عضو هیئت داوران...