مجسمه کمال‌الملک نصب و رونمایی شد

سید مجتبی موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری زیباسازی شهر تهران از نصب و رونمایی از مجسمه کمال‌الملک خبر داد و گفت: این سردیس اثر ملک دادیار گروسیان است که از تصویر استاد کمال‌الملک...