آوای “تهران-طهران” رضا یزدانی در استرالیا می پیچد

رضا یزدانی در استرالیا کنسرت برگزار می کند . به گزارش سرویس موسیقی هفت گاه ، تور کنسرت استرالیا رضا یزدانی به سرپرستی بهروز پایگان در شهر های ملبورن و سیدنی استرالیا برگزار می شود .