کاسبان آهنگ های مرحوم پاشایی

درگذشت شادرون مرتضی پاشایی خبری منتشر شد که یکی از شرکت های تلفن همراه سودی ۷۰ میلیونی در یک روز از فروش آهنگ های او به دست آورده است. نوشته ی با چنین رویکردی نوشته شده است. اول : این قاعده...