انتشار کتاب « آرامگاه‌های جنوب‌غرب ایران »

کتاب « آرامگاه‌های جنوب غرب ایران (خوزستان و مناطق همجوار) » به‌قلم علی سجادی توسط پژوهش گاه میراث‌فرهنگی و گردشگری منتشر شد. به‌گزارش سرویس ادبیات هفت گاه به‌ نقل از روابط‌عمومی پژوهش گاه میراث‌ فرهنگی و گردشگری، در مقدمه کتاب آمده است: در...