معرفی برگزیدگان سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر ۳۴ / “ابد و یک روز” با ۸ جایزه رکوردار شد

برگزیدگان بخش سودای سیمرغ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند . به گزارش سرویس سینمایی هفت گاه ، سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به دبیری محمد حیدری با معرفی برگزیدگان بخش های مختلف به ایستگاه پایانی رسید . برگزیدگان بخش سودای سیمرغ...