معنای واقعی سینما

یادداشتی بر فیلم ” رخ دیوانه ” به کارگردانی ابوالحسن داوودی یک فیلم سینمایی واقعی . ای نمونه ای از یک فیلم سینمایی اصولی برای سینماگران و البته منتقدین سینما ، که مفهوم و...