سیّد موسی صدر یا امام سرزمین های بی امام

 یادداشتی به بهانه ی سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر در لیبی دعا می کنم که ” اَللّهم فُک کُل اَسیر ” و صدای تو در گوشم طنین می افکند که با سخنان آتشینت مردم لبنان را و همه ی مسلمانان،...