فراخوان هجدهمین مسابقه عکس سال یونیسف / به همراه توضیح نحوه ارسال عکس

 فراخوان شرکت در هجدهمین «عکس سال یونیسف» آلمان منتشر شد. به گزارش سرویس عکس هفت گاه به نقل از وبسایت عکاسی ، هر ساله کمیته‌ یونیسف آلمان ، مسابقه جهانی عکس سال این بنیاد...