سروده محمدعلی معلم دامغانی برای درگذشت محمدعلی کلی

محمدعلی معلم دامغانی برای درگذشت محمدعلی کلی شعر سرود . به گزارش سرویس ادبیات هفت گاه به نقل از فرهنگستان هنر ، محمدعلی معلم دامغانی ، رییس فرهنگستان هنر شعری در مدح فضایل اخلاقی «محمدعلی کلی» ورزشکار مسلمان باسابقه و اسطوره...