جزئیات مراسم اولین سالگرد استاد لطفی در گرگان

مراسم اولین سالگرد درگدشت استاد محمدرضا لطفی در گرگان برگزار می شود . به گزارش سرویس موسیقی هفت گاه ، مراسم اولین سالگرد درگذشت استاد محمدرضا لطفی جمعه یازدهم اردیبهشت ماه در گرگان برگزار می شود.