دوره های آموزشی ” ردیف میرزا عبدالله ، هنر و زیبایی “

فرهنگستان هنر برگزار می کند : به گزارش سرویس موسیقی هفت گاه ، فرهنگستان هنر با هدف  آشنایی هنرجویان رشته موسیقی با تعاریف و مبانی نظری هنر و مفاهیم زیباشناختی و همچنین…