برگزاری نشست عکس و زندگی روزمره شهری در خانه هنرمندان

سلسله نشست‌های هنر و زندگی روزمره شهری در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. به گزارش سرویس معماری هفت گاه ، نخستین نشست از سلسله نشست‌های هنر و زندگی روزمره شهری با عنوان “عکس و زندگی روزمره شهری” با حضور عباس کاظمی،...