نمایشگاه ” سیمرغ بسمل ” درگالری ایده پارسی

گالری ایده پارسی از ۸ خرداد نمایشگاهی با عنوان ” سیمرغ بسمل” برگزار می کند .   به گزارش سرویس هنرهای تجسمی هفت گاه ، “سیمرغ بسمل” آثار نقاشیخط امین اشرفیان است که در قالب ۱۲ تابلو ارائه شده است. در این...