نمایشگاه عکس «۱۰ شب – ۱۰ قصه» برگزار می شود .

نمایشگاه عکس «۱۰ شب-۱۰ قصه» توسط مجتبی حیدری برگزار می شود . به گزارش سرویس عکس هفت گاه ، مجتبی حیدری عکاس نمایشگاه «۱۰ شب – ۱۰ قصه» را همزمان با  دهه فجر انقلاب...