آخرین اخبار : 

همایش سلطان محمد معمار یزدی

نمایشگاه عکس داریوش محمدخانی از مجموعه گنجعلی‌خان در کرمان

هم‌زمان با همایش سلطان محمد معمار یزدی، نمایشگاه عکسی از مجموعه تاریخی و فرهنگی گنجعلی‌خان در موسسه صبا گشایش می‌یابد. به گزارش سرویس عکس هفت گاه ، این نمایشگاه شامل 110 تصویر از عکس‌های داریوش محمدخانی است که از مجموعه بزرگ ...