برچسب: ویژه نامه هفت گاه

موسیقی لطفی در دل مردم جای می گرفت

موسیقی لطفی در دل مردم جای می گرفت

  یادداشت ذیل به قلم “استاد ارشیر کامکار” به مناسبت بزرگـــداشت چهلمــــــین روز درگذشت اســتاد محـــــــــــــمدرضا لطفی، در ویژه نامه هفت گاه به همین مناســبت   (لطفی از جانب خدا ) ، منتشر شده است. بداهه...

تفکر و اندیشه ی لطفی ادامه خواهد داشت

تفکر و اندیشه ی لطفی ادامه خواهد داشت

یادداشت ذیل به قلم “استاد بیژن کامکار” به مناسبت بزرگـــداشت چهلمــــــین روز درگذشت اســتاد محـــــــــــــمدرضا لطفی، در ویژه نامه هفت گاه به همین مناســبت   (لطفی از جانب خدا ) ، منتشر شده است. ساعت...

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد

یادداشت ذیل به قلم “آرش کـاووســـی” به مناسبت بزرگـــداشت چهلمــــــین روز درگذشت اســتاد محـــــــــــــمدرضا لطفی، در ویژه نامه هفت گاه به همین مناســبت   (لطفی از جانب خدا ) ، منتشر شده است. اوقات خوش...

استـاد لطــفی یگـانه است

استـاد لطــفی یگـانه است

یادداشت ذیل به قلم “استاد صدیق تعریف” به مناسبت بزرگـــداشت چهلمــــــین روز درگذشت اســتاد محـــــــــــــمدرضا لطفی، در ویژه نامه هفت گاه به همین مناســبت   (لطفی از جانب خدا ) ، منتشر شده است. نسل...