سودابه سالم : جشنواره موسیقی فجر همکاری در انجام یک کار گروهی را به کودکان آموزش می‌دهد

کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۷ ساله با گروه موسیقی “آموزشگاه ودا” در سی‌امین حشنواره موسیقی فجر حضور دارند. به گزارش سرویس موسیقی هفت گاه ، گروه موسیقی “آموزشگاه ودا” به سرپرستی سودابه سالم در بخش موسیقی کودک و نوجوان جشنواره...