دسته: سینما

از هیچ تا هیچ!

از هیچ تا هیچ!

نگاهی به “گذشته” ی اصغر فرهادی “گذشته” عقده گشایی کودکانه فیلم سازی است که این سال ها زیادی جدی گرفته شده است! از چه جهت عقده گشایی است؟ از این جهت که فیلم ساز تنها به دنبال تجربه ای بوده است...

بیتایی که بیتاب نبود!

بیتایی که بیتاب نبود!

یاد داشتی بر “بیتابی بیتا”ی  فرید سحر علی پور، سرویس سینمای هفت گاه: از مشاهده “بیتابی بیتا” تو هم بیتاب می شوی. نه اینکه  با بیتا همزاد پنداری کنی و خود را با او همدرد بدانی، نه، بلکه به این دلیل...

از تهران ۱۳۳۰ تا تهران ۱۵۰۰

از تهران ۱۳۳۰ تا تهران ۱۵۰۰

یاد داشتی بر فیلم “تهران ۱۵۰۰” سحر علی پور، سرویس سینمای هفت گاه: کسی گمان نمی کند تولد صنعتی که موجب خلق فیلم تهران ۱۵۰۰ شده است ، برگردد به دهه ی ۳۰ یعنی زمانی که تابلوهای نئون رنگی بر سردر...

از شلوغی ساعت شلوغی تا سر در گمی معیریان

از شلوغی ساعت شلوغی تا سر در گمی معیریان

یادداشتی بر فیلم “ساعت شلوغی” به کارگردانی آرش معیریان مینا محمدی، سرویس سینمای هفت گاه: مدتی بود که خوشحال بودم دوره ی فیلم های مبتذل سینما پایان یافته و اگر بخواهیم فیلمی در سینما ببینیم  حد اقل های یک فیلم از جمله...