آخرین اخبار : 

از تهران ۱۳۳۰ تا تهران ۱۵۰۰

یاد داشتی بر فیلم "تهران 1500" سحر علی پور، سرویس سینمای هفت گاه: کسی گمان نمی کند تولد صنعتی که موجب خلق فیلم تهران 1500 شده است ، برگردد به دهه ی 30 یعنی زمانی که تابلوهای نئون رنگی بر سردر ...

از شلوغی ساعت شلوغی تا سر در گمی معیریان

یادداشتی بر فیلم "ساعت شلوغی" به کارگردانی آرش معیریان مینا محمدی، سرویس سینمای هفت گاه: مدتی بود که خوشحال بودم دوره ی فیلم های مبتذل سینما پایان یافته و اگر بخواهیم فیلمی در سینما ببینیم  حد اقل های یک فیلم از جمله ...