برچسب: روزنامه اطلاعات

سکوت و ایمان

سکوت و ایمان

نگرشی به فیلم “سکوت” به کارگردانی مارتین اسکورسیسی «سکوت» ؛ آخرین ساخته مارتین اسکورسیسی تا امروز، علیرغم اقتباس از یک رمان تاریخی، روایت‌های چندگانه و حتی متناقضی را در خود می‌پروراند؛ تا آن اندازه که می‌شود گفت همین تناقض‌ها است که...

باستانی پاریزی مردم را با تاریخ آشتی داد

باستانی پاریزی مردم را با تاریخ آشتی داد

نخستین سالــــگرد درگذشت اســــــــتاد باستانی پاریزی در دانشــــگاه تهران برگزار شد یادبود مرحوم دکتر محمدابراهیم باستانی‌پاریزی در نخستین سالگرد درگذشت او باحضور اساتید برجسته تاریخ و خانواده آن مرحوم در دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه تهران برگزار شد. دکتر غلامحسین کریمی‌دوستان،...