همیشه جایش خالیست ، حتی اگر فراموشش کنیم !

به بهانه درگذشت اکبر خواجویی ، کارگردان نجیب سینما و تلویزیون سال ها پیش بود ! سنی نداشتم، اما سریال دیدن را دوست داشتم ! و پدر سالار را بیشتر دوست داشتم ! آهنگ شروعش که پخش می شد، به هر...