انتشار نخستین فراخوان سالانه نقاشی «یک در یک»

نخستین فراخوان سالانه نقاشی «یک در یک» از سوی گالری احسان منتشر شد . به گزارش سرویس هنرهای تجسمی هفت گاه ، هدف از برگزاری سالانه نقاشی «یک در یک» از سوی گالری احسان ، با توجه به حجم بالای استعداد...