نه لب گشایدم از گُل ، نه دل کِشد به نبید…

اشاره : مطلب زیر در ویژه نامۀ “بهاریه” هفت گاه به مناسبت بهار نود و سه منتشر شده است. نویسنده مهمان: شهرام درخشان – مستندساز خانم ها، آقایان! پیش از هر چیز ببخشید که بهاریه ام نه تنها شیرین نیست که...