استاد “محمدرضا لطفی” در گذشت

به گزارش سرویس موسیقی هفت گاه، استاد محمدرضا لطفی که مدتی به علت بیماری سرطان در بیمارستان بستری بودند، پنجشنبه شب،۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ در بیمارستان پارس درگذشت. هفت گاه این ضایعه بزرگ را به تمامی اهالی فرهنگ و هنر و شاگردان...