آخرین اخبار : 

یادداشتی بر نمایش خواب آلودگی

نمایش «خواب آلودگی» ، سوژه یِ خوبِ پرداخت نشده!

یادداشتی بر نمایش « خواب آلودگی » به کار گردانی احسان بیات فر   همیشه سوژه ی جنگ ، مخصوصا برای ما که تحمیلا هشت سال جنگیدیم ، مقدس و البته به علت میزان خسارت های انسانی و مالی وارد شده ، ...