سمینار بررسی مکتب اصفهان در مورفولوژی شهری برگزار شد

جلسه‌ «شهرهای خاورمیانه و بررسی مکتب اصفهان در مورفولوژی شهری» به همت گروه پژوهشی بین الملی «شهرهای جاده‌ی ابریشم» برگزار شد. به گزارش سرویس معماری هفت گاه، گروه پژوهشی بین الملی «شهرهای جاده‌ی ابریشم» متشکل از پژوهشگران ایرانی و خارجی در...